Author: electronicsrtc

ข่าวกิจกรรมข่าวประกาศข่าวสาร

คณะผู้บริหาร นำโดย นางสาวจันทร์เพ็ญ โชธนานุกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมให้กำลังใจผู้เข้าทดสอบความรู้ และสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ในระดับ ปวช. ปวส. และระดับปริญญาตรี

คณะผู้บริหาร นำโดย น

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

คณะผู้บริหารนำโดย นางสาวจันทร์เพ็ญ โชคธนานุกูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี มอบรางวัลให้กับ นักเรียน นักศึกษา ที่สอบมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ CEFR ที่ได้คะแนนสูงสุด

คณะผู้บริหารนำโดย นา

Read More
ข่าวกิจกรรมข่าวประกาศข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

คณะผู้บริหาร นำโดย ดร.สมพงษ์ พนมชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะผู้บริหาร นำโดย ด

Read More